0 212 660 58 66

ERGENLİK DÖNEMİNDE RİSK ALMA DAVRANIŞLARI VE ETKİLİ İLETİŞİM

Ergenlik döneminde gözlemlenen heyecan arama ve risk alma davranışları, ergenin fizyolojik ve psikolojik iyi oluş hali için tehlike oluşturarak gelişim sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Araştırmalara göre, cinsiyet göz önünde bulundurulduğunda kızlara göre erkeklerde; yaş göz önünde bulundurulduğunda ise orta ergenlik döneminde daha fazla risk alma davranışı gözlemlenmiştir. Ergenin özerkleşme sürecinde rol üstlenen ebeveynlerin; risk alma davranışlarına yatkınlığı arttıran nedenler üzerinde en az ergenin cinsiyeti ve yaşı gibi demografik özellikleri kadar önemlidir.

 

Aile ilişkilerinde yaşanan çekişmeler ergenlerin risk alma davranışlarını arttırmaktadır. Duygusal açıdan destekleyici olup, yasaklayıcı olmayan, uyumlu aile ilişkileri ise ergenin risk alma davranışlarına yönelimini azaltmakla birlikte; ergenin atipik akran gruplarıyla vakit geçirme olasılığını azaltarak, akran grubunun olumsuz etkilerinden de ergeni korumaktadır. Ebeveynle ergen arasındaki kurulan nitelikli ilişkinin yanı sıra ebeveynler ergenlerin akran ilişkilerine müdahale ederek de ergenleri risk alma davranışlarından korumaya çalışmaktadırlar. Ebeveynlerin bu müdahaleleri, rehberlik etmek, desteklemek, yasaklamak ve tarafsız kalmak olarak dört ana başlık altında sıralanabilir. Rehberlik etmek; ergenin akran ilişkilerine yönelik beklentileri ve olası sonuçları hakkında iletişim kurmaktır. Desteklemek; tercih edilen akranlarla iletişim kurmak ve akranlarla birlikte düzenlenecek aktiviteler için ergeni teşvik etmektir. Yasaklamak, ebeveynler tarafından onaylanmayan akranlarla ergenin iletişime geçmesini engellemektir. Tarafsızlık ise ebeveynin ergenin kurduğu ilişkileri kendisinin şekillendirmesine izin vermesidir. Ergenin risk alma davranışları ve ebeveynlerin bu müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda destekleyici ve rehberlik edici tutumu benimseyen ebeveynler, ergenlerin risk alma davranışlarını sergileme olasılığını azaltırken, ergenlerin akran ilişkileri üzerinde yasaklayıcı tutumun benimsenmesi risk alma davranışlarının sergilenme olasılığını arttırmaktadır.

Ergenlerin, ebeveynleriyle ilişkilerinin niteliği ve ebeveynlerin ergenlerin akran ilişkilerine yönelik müdahaleleri ergenlerin sosyal davranışlarının niteliğini belirliyor.

Gözlerinizi kapatın ve ergenlik döneminize yolculuk yapın… Siz nasıl ergenliğinizi ebeveynlerinizden farklı yaşadıysanız, çocuklarınız da bu dönemi sizden farklı yaşayacak. Ama değişmeyen bir şey var “Etkili İletişim Kurmak”.

Primum non Noncere!
               “Önce zarar verme!”
-Hipokrat                          

Ayın Oyuncağı

Çocuk Doktorunuz Diyor ki..

Bizden, Dünyadan:

Ayın Kitabı

Orchard Shopping List Oyunu

Psk.Yeşim Özcan Karaali

SUÇİÇEĞİ AŞISI NEDEN VE NE ZAMAN İKİ DOZ OLMALI

Uzm. Dr. Erdem Uzunoğlu

ONLINE DEHB UZMAN EĞİTİMİ 4-5 ARALIK TARİHLERİNDE YAPILACAK!

Okula Başlama, Evden Ayrılma Üzerine Kitap Önerileri 1

Uzm. Psk Elifnur Bekçi

Çözüm Ortaklarımız

Uzmana Danışın