0 212 660 58 66

Sinem Veldet

Sinem Veldet, Psikolog

İntermodel Dışavurumcu Sanat Terapi Uygulayıcısı,

Dans&Hareket Terapi Uygulayıcısı,

Deneyimsel Oyun Terapi Uygulayıcısı

 

Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji eğitiminin ardından 3 yıl süreyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmıştır.

2014-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ‘Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapi Eğitimi’ni (300 saat/ 90 saat teorik eğitim, 90 saat kişisel deneyim/atölye çalışması, 60 saat hastalarla atölye deneyimi, 60 saat süpervizyon)’ tamamlamıştır.

2015-2016 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi SEM’de ‘Dans ve Hareket Terapisi Yöntemleri (98 saat)’ eğitimi almıştır.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Pskiyatri Servisi, Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon (SPR) Programı’nda görsel sanat ve dans&hareket terapi gruplarında atölye liderliğine ve Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında dans&hareket destek grubu atölye yürütücülüğüne devam etmektedir.

Sanat Psikoterapi Derneği asil üyesidir ve Sanat Psikoterapileri Derneği’nde bir yıl eğitim, sempozyum ve toplantı organizasyonunda görev almıştır ve hala denetim kurulu üyesi olarak dernek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sözel olarak ifade edilemeyeni somutlaştırarak yumuşak ve sansürsüz bir şekilde konuşulabilir kılmaya yarayan ve iyileşmenin kapılarını aralayan sanat gibi oyunun da seanslardaki önemini keşfetmesinin ardından ‘Deneyimsel Oyun Terapi Eğitimi’ni kuramın yaratıcısı Byron Norton’dan alarak alandaki çalışmalarına başlamıştır.

Çalışma Alanları:

Çocuk ve ergenlere yönelik bireysel psikoterapi hizmetlerinin yanında çocuk, ergen ve/veya yetişkinlere yönelik sanat psikoterapi grupları yürütmekte, ebeveynlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sanat Terapi

Yaratıcılık ve hayal gücünün dışavurumu olarak tanımlanan sanat, kişisel geçmiş, bilinçdışı, kişinin yaşam algısı ve tüm bunlara bağlı olarak şekillenen duygu, düşünce ve imgelemi etkili bir şekilde ifade etme yöntemidir. Sanatın/yaratmanın kendisinin rahatlatıcı, bütünleştirici, dönüştürücü ve iyileştirici bir gücü vardır ve bu iyileştirici güçten yararlanmak insanlık tarihi kadar eskidir. Sanat psikoterapileri de zaman içinde sanat yapmanın yaratıcı sürecini kullanan, bireylerin duygusal, zihinsel ve fiziksel varlıklarını iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir terapi yöntemi olarak ortaya çıkmıştır.  Bu anlamda sanat psikoterapileri içsel alanla dış gerçeklik, düşle gerçek, imgeyle nesne arasında bağ kurmaya yarayarak bilinçdışı çatışma, istek ve korkuların daha yumuşak, sansürsüz ifadesine olanak sağlar. Ortaya çıkan özgün ürünler aracılığıyla kişilere farkındalık ve içgörü kazandırmayı amaçlar, iyileşme ve dönüşümü sağlar.

Dışavurumcu sanat psikoterapilerinde resim, dans&hareket, heykel, müzik gibi sanatın çeşitli dallarından faydalanılır.  İntermodel dışavurumcu sanat terapi, görsel sanatlar, dans&hareket, hikaye, müzik gibi farklı sanat dallarının disiplinler arası psikoterapötik kullanımını içeren bir yaratıcı sanat terapi türüdür. Dans&hareket terapi ise hareketin psikoterapötik kullanımını esas alan bir sanat terapi türüdür. Kişilerin, kendilerini yaratıcı yollarla ifade etmesine olanak sağlayarak beden ve zihin arasında bağ kurar ve bu yolla zihinsel, duygusal ve bedensel sağaltımın ve gelişiminin kapılarını aralar.

Günümüzde sanat terapileri kendi kuram ve yöntemleri olan bir terapi tekniği olarak her yaş grubundan bireylere uygulanabilmektedir. Sanat psikoterapisi uygulanan kişilerin sanata yatkın olması ve/veya sanatla uğraşmış olması gerekmemektedir. Amaç, kişilerin kendini sanatsal malzeme ve yaratım sürecine bırakmalarını, deneyimlemelerini ve kendilerini sanatsal ürün aracılığıyla ifade etmelerini sağlayarak sağlık ve iyi olma halini desteklemektir.

Deneyimsel Oyun Terapi

Dil ve bilişsel becerileri henüz bir yetişkin seviyesinde olmayan çocukların yaşadıkları deneyimleri, hissettikleri duyguları, içsel çatışmalarını ifade etmesini sağlayan en güçlü araç oyundur. Oyun aracılığıyla kurulan iletişimde çocukların içsel dünyalarına ulaşmak, anlamlandıramadıkları duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve çatışmaları çözüme kavuşturmak mümkündür. Bu bağlamda yetişkinler için psikoterapi ne demek ise çocuklar için de oyun terapi odur.  Terapi sürecinde çocuğun içsel süreçleri yeniden yapılandırılırken ebeveynler de bu terapötik ilişkiye dahil edilir. Aile içi iletişim ve dinamikler terapi sürecinin önemli bir parçasıdır ve aile sistemi çocuğun gelişimine uygun bir şekilde düzenlenirken ebeveynlere bu konuda rehberlik edilir.

 

Oyun terapi ile doğum sonrası problemler, bağlanma, travmatik yaşantılar, korku ve kaygılar, öfke kontrol güçlükleri, yeme/uyku/tuvalet problemleri, iletişim ve uyum güçlükleri, kardeş kıskançlığı, kendine zarar verme, özgüven eksikliği, boşanma süreci ve sonrasında yaşanan problemler gibi konular çalışılmaktadır.

.

Primum non Noncere!
               “Önce zarar verme!”
-Hipokrat                          

Ayın Oyuncağı

Çocuk Doktorunuz Diyor ki..

Bizden, Dünyadan:

Ayın Kitabı

“Drama (Çocuğa oyun içinde canlandırma yaparak, yaşatarak)

Tülay Karaköse

BEDENİM BANA AİT

Psk. Burcu Pasvanoğlu

ONLINE DEHB UZMAN EĞİTİMİ 18-19 TEMMUZ TARİHLERİNDE YAPILACAK!

admin

BENİM KAHRAMANIM SENSİN – COVID-19 İLE SAVAŞAN ÇOCUKLAR

admin

Çözüm Ortaklarımız

Uzmana Danışın